ฟ. ฟัน คลินิก

G7-17-1 resize G7-17-11 resize 100 2121 exposure resize
     
G7-17-12 resize 100 2131 exposure resize G7-17-3 resize

login-facebook

ฟ. ฟัน คลินิก เป็นคลินิกทันตกรรมอีกแห่งหนึ่งที่ให้บริการตรวจรักษาฟันแบบครบวงจร หน้าร้านมีสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ที่จอดรถกว้างขวาง เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตร

 

369/19 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร: 0 3880 8997
แฟกซ์: 0 3880 9017

 

map ray 4fun